Seurakuntavaalien 2014 vaaliohjelma

Olemme rohkeasti hengellinen ja reilusti välittävä seurakunnan elämään ja toimintaan eri alueseurakunnissa sitoutuneista seurakunnan jäsenistä muodostuva valitsijayhdistys. Haluamme osallistua päätöksentekoon seurakunnan perustehtävästä käsin. Useat ehdokkaamme toimivat aktiivisesti myös kristillisissä järjestöissä ja kirkkomme eri herätysliikkeissä. Valitsijayhdistyksemme taustalla ei ole mitään yksittäistä yhteisöä tai poliittista puoluetta.

Tahdomme rakentaa seurakuntaa, joka Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta hoitaa hyvin perustehtävänsä, kutsuu ihmisiä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, luo yhteisöllisyyttä tukemaan kristittynä kasvamista ja haastaa kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Seurakunnan luovuttamaton ydintoiminta toteutuu jumalanpalveluksessa ja kaikessa julistus-, opetus- ja kasvatustyössä sekä palvelussa lähellä ja kaukana.

Arvostamme ja tuemme hyvin alkanutta alueseurakuntien rakentumista omaleimaisina toiminnallisina ja hallinnollisina yhteisöinä, joissa jumalanpalvelukset ja monimuotoinen toiminta kokoavat seurakuntalaisia yhteen. Koko seurakuntaa koskevilla tapahtumilla ja seurakunnan toimintaan sitoutuneilla seurakunnan elämää rikastuttavilla jumalanpalvelusyhteisöillä on myös tärkeä rooli seurakunnan toiminnassa.

Tuemme kristillistä avioliittoa, perheitä ja lasten kristillistä kasvatusta

Erityisesti kannamme huolta perheiden hyvinvoinnista ja nuorista aikuisista. Resursseja tulee suunnata erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa ja heidän kanssaan tehtävään työhön.

Näemme myös tärkeäksi, että vanhustyössä aloitettu kehittämishanke laajennetaan kaikkiin alueseurakuntiin.

Diakoniatyössä on tärkeää vastata joustavasti syrjäytyneiden tai muutoin tukea tarvitsevien tarpeisiin.

Edistämme seurakunnan lähetystehtävän toteutumista lähellä ja kaukana. Tuemme maahanmuuttajien seurakuntayhteyden rakentumista.

Pidämme tärkeänä seurakuntalaisten mahdollisuutta heidän lahjojensa ja taitojensa mukaiseen toimintaan ja sen suunnitteluun työntekijöiden rinnalla.

Työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista tulee tukea.

Seurakunnassa tulee olla perustehtävää tukevat hyvät ja terveet työ- ja toimintatilat. Kaikkien toimitilojen tarpeellisuutta omassa omistuksessa tulee harkita tarkasti.