Kolme keskeistä tavoitettamme hiippakuntavaltuustossa

Hiippakunnalla on seurakuntia lähellä olevana toimijana riittävät ja tarkoituksenmukaisesti kohden-netut resurssit tukea seurakuntia vähenevien resurssien ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimin-taympäristössämme. Hiippakunnan konsultoiva merkitys ja rooli mm. työyhteisökysymyksissä, koulutuksessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä seurakuntien tukena kasvaa.

Perustehtävää tukeva ja resursseja säästävä seurakuntien välinen sopimuspohjainen yhteistyö sekä hallinnossa että toiminnassa samoin kuin yhteistyö kirkollisten järjestöjen kanssa vahvistuu.

Kirkon tunnustuksensa pohjalta nouseva näkemys ajankohtaisissa kysymyksissä vahvistuu hiippa-kunnassamme mm. positiivisen uskonnonvapauden, kristillisen kasvatuksen sekä perinteisen avio-liittonäkemyksen tukemiseksi.