Seurakuntaväki kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa 2016

Valitsijayhdistyksemme on Lapuan hiippakunnassa vaikuttava seurakunnan perustasta käsin toimiva puolueista riippumaton valitsijayhdistys. Seurakuntien elämässä, toiminnassa ja hallinnossa mukana olevina pyrimme rakentamaan Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa ja kirkkoa, joka kutsuu ihmisiä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, luo kristittynä kasvamista tukevaa yhteisöllisyyttä, hoitaa hyvin diakonia- ja lähetystehtävänsä sekä haastaa vastuuseen koko luomakunnasta.

Osa ehdokkaistamme toimii myös kristillisissä järjestöissä ja herätysliikkeissä.

Valitsijayhdistyksemme taustalla ei ole mitään yksittäistä yhteisöä tai poliittista puoluetta.

Mainokset

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2016

Ohjelma

Rakennamme Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa ja kirkkoa, joka

 • kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen,
 • rakentaa elämän eväitä antavaa yhteisöllisyyttä,
 • huolehtii hyvin diakonia- ja lähetystehtävästään sekä
 • rohkaisee kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Tavoitteenamme on mm.

 • keventää ja joustavoittaa kirkon organisaatiota ja hallintoa resurssien kohdentamiseksi seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön
 • keventää kirkkolakia ja uudistaa kirkon omassa päätösvallassa olevaa kirkkojärjestystä
 • luoda edellytyksiä sekä seurakuntien keskinäiselle että seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen resursseja säästäville perustehtävää tukevalle yhteistyölle
 • tukea positiivista uskonnonvapautta
 • tukea kristillistä kasvatusta kodeissa ja kouluissa
 • perinteisen avioliittonäkemyksen säilyminen kirkon opetuksessa ja toimituksissa
 • että seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua heidän lahjojensa ja taitojensa mukaiseen toimintaan ja sen suunnitteluun työntekijöiden kanssa ja rinnalla
 • rikas ja moni-ilmeinen seurakuntalaisia yhteen kokoava, toimintaympäristönsä ”näköinen” seurakuntatyö.

Seurakuntavaalien 2014 vaaliohjelma

Olemme rohkeasti hengellinen ja reilusti välittävä seurakunnan elämään ja toimintaan eri alueseurakunnissa sitoutuneista seurakunnan jäsenistä muodostuva valitsijayhdistys. Haluamme osallistua päätöksentekoon seurakunnan perustehtävästä käsin. Useat ehdokkaamme toimivat aktiivisesti myös kristillisissä järjestöissä ja kirkkomme eri herätysliikkeissä. Valitsijayhdistyksemme taustalla ei ole mitään yksittäistä yhteisöä tai poliittista puoluetta. Lue loppuun