Kirkolliskokousvaalit 2020

Kolme keskeisintä tavoitettamme kirkolliskokouksessa

Keskushallinnon organisaation muokkaaminen kevyemmäksi ja joustavammaksi vastaamaan muut-tuvan ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristön haasteisiin. Vapautuvien resursseja kohdentaminen hiippakuntien seurakuntia tukevaan työhön ja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön.

Kirkolliskokouksen työskentelyn kehittäminen rajoittamalla usein seurakuntienkin päätösvallassa olevien toiminnallisten aloitteiden käsittelyä ja keskittyminen lainsäädännölliseen työskentelyyn. Lainsäädännön kehittäminen tukemaan ja selkiyttämään seurakuntien, hiippakuntien ja kirkossa toimivien kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden verkostoa osana kirkkoa ja sen mission toteut-tajina

Kirkon autonomisen aseman mahdollistama oman lainsäädännön säilyminen tunnustuksen mukaisena oppiin liittyvissä kysymyksissä muuttuvan toimintaympäristön tuoman paineen keskellä.

Vaaliohjelmamme kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa 2020

Tavoitteenamme on

  • keventää ja joustavoittaa kirkon keskushallintoa ja kohdentaa resursseja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön
  • mahdollistaa hiippakunnille riittävät mahdollisuudet tukea seurakuntia vähenevien resurssien ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristömme haasteissa
  • luoda edellytyksiä perustehtävää tukevalle ja resursseja säästävälle yhteistyölle sekä seurakuntien kesken että kirkollisten järjestöjen kanssa
  • tukea positiivista uskonnonvapautta
  • tukea kristillistä kasvatusta kodeissa ja kouluissa
  • perinteisen naisen ja miehen välisen avioliittonäkemyksen säilyminen kirkon opetuksessa ja toimituksissa
  • edistää seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja suunnitteluun omien lahjojensa ja taitojensa mukaan

Tutustu seurakuntaväen ehdokkaisiin.