Hiippakuntavaltuustovaalit 2020

Kolme keskeistä tavoitettamme hiippakuntavaltuustossa

Hiippakunnalla on seurakuntia lähellä olevana toimijana riittävät ja tarkoituksenmukaisesti kohdennetut resurssit tukea seurakuntia vähenevien resurssien ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristössämme. Hiippakunnan konsultoiva merkitys ja rooli mm. työyhteisökysymyksissä, koulutuksessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä seurakuntien tukena kasvaa.

Perustehtävää tukeva ja resursseja säästävä seurakuntien välinen sopimuspohjainen yhteistyö sekä hallinnossa että toiminnassa samoin kuin yhteistyö kirkollisten järjestöjen kanssa vahvistuu.

Kirkon tunnustuksensa pohjalta nouseva näkemys ajankohtaisissa kysymyksissä vahvistuu hiippakunnassamme mm. positiivisen uskonnonvapauden, kristillisen kasvatuksen sekä perinteisen avioliittonäkemyksen tukemiseksi.

Rakennamme Kristuksen kirkkoa sekä Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa, joka kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen.

Vaaliohjelmamme kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa 2020

Tavoitteenamme on

  • keventää ja joustavoittaa kirkon keskushallintoa ja kohdentaa resursseja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön
  • mahdollistaa hiippakunnille riittävät mahdollisuudet tukea seurakuntia vähenevien resurssien ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristömme haasteissa
  • luoda edellytyksiä perustehtävää tukevalle ja resursseja säästävälle yhteistyölle sekä seurakuntien kesken että kirkollisten järjestöjen kanssa
  • tukea positiivista uskonnonvapautta
  • tukea kristillistä kasvatusta kodeissa ja kouluissa
  • perinteisen naisen ja miehen välisen avioliittonäkemyksen säilyminen kirkon opetuksessa ja toimituksissa
  • edistää seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja suunnitteluun omien lahjojensa ja taitojensa mukaan

Tutustu seurakuntaväen ehdokkaisiin.