Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 (ennakkoäänestys 8.-12.11.2022) valitaan seurakuntaan valtuuston jäsenet. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

Ehdokkaamme toimivat seurakuntamme eri alueilla, kristillisissä järjestöissä ja kirkkomme herätysliikkeissä. Tahdomme rakentaa Kristuksen kirkkoa sekä Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa, joka viestii evankeliumin sanomaa lähelle ja kauas ja on tukena seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa.

Valitsijayhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton.Seurakunnan hallinnollisten ja toiminnallisten ratkaisujen tulee rohkaista jäseniään vaalien ”uskottu, toivottu, rakastettu” -teeman mukaisesti seurakuntayhteyteen ja yhteiseen toimintaan. Jokainen ihminen on tärkeä Jumalalle. Rakennamme seurakuntaa, joka on lähellä ihmistä ja tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuksia osallistua lahjojensa mukaiseen toimintaan. Toiminnan tukeminen on ensisijaista seurakunnan vastuullisessa hallinnossa ja talouden hoidossa.

Edistämme ajan haasteisiin vastaavaa moni-ilmeistä aluetyötä, rikasta jumalanpalveluselämää sekä seurakuntaan sitoutuneiden jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaa. Kannatamme perinteistä, kirkon linjan mukaista käsitystä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona ja tuemme erityisesti kristillisen kasvatus- ja perhetyön kehittämistä. Tavoitteenamme ovat myös riittävät resurssit diakonisen vastuun kantamiseen.