Tavoitteitamme seurakuntavaaleissa

Alla on edellisten vaalien tavoitteitamme ja valitsijayhdistyksellemme tärkeitä asioita avaava vaaliohjelmamme. Tulevien vaalien ohjelma on vielä työn alla. Osaltaan siihen tulee vaikuttamaan vielä työn alla oleva seurakuntarakenteen muutos. Päätöksiä tästä hallintoon ja toimintaan vaikuttavasta muutoksesta tehdään loppu kesän ja alku syksyn aikana.

 • moni-ilmeistä alueseurakuntatyötä
 • rikasta jumalanpalveluselämää alueseurakunnissa
 • seurakunnan toimintaan sitoutuneiden jumalanpalvelusyhteisöjen työtä
 • alueseurakuntien yhteistoiminta-alueiden työn kehittämistä
 • pyhäkoulua, kristillistä kasvatusta ja opetusta
 • seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja suunnitteluun omien lahjojensa ja taitojensa mukaan
 • perinteistä käsitystä avioliitosta, perheestä ja lasten kasvatuksesta
 • perheiden ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin vahvistamista
 • riittäviä resursseja diakoniatyöhön
 • seurakunnan toteuttamaa lähetystehtävää
 • maahanmuuttajien seurakuntayhteyden rakentumista
 • seurakunnan työntekijöiden jaksamista
 • panostamista hyviin ja terveisiin työ- ja toimintatiloihin
 • vastuullista hallinnon- ja taloudenhoitoa