Tavoitteitamme seurakuntavaaleissa

Pidämme tärkeänä

 • seurakuntamme rakenneuudistuksen myötä syntyvien uusien alueiden moni-ilmeistä työtä
 • alueille muodostettavien kirkkotiimien rakentamista ja toiminnan kehittämistä
 • rikasta messu- ja jumalanpalveluselämää
 • kirkon tunnustukeen ja seurakunnan toimintaan sitoutuneiden jumalanpalvelusyhteisöjen työtä
 • pyhäkoulua, kristillistä kasvatusta, opetusta ja pienryhmätoimintaa
 • nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden hyvinvoinnin vahvistamista
 • seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja suunnitteluun omien lahjojensa ja taitojensa mukaan
 • perinteistä käsitystä avioliitosta ja perheestä
 • seurakunnan toimimista kaikkien turvapaikkana muuttuvassa maailmassa
 • yhteisvastuullista diakoniatyötä
 • seurakunnan toteuttamaa lähetystehtävää lähellä ja kaukana
  • muulata tulleiden seurakuntayhteyden rakentamista
 • seurakunnan työntekijöiden hyvinvointia
 • vastuullista hallintoa- ja taloudenhoitoa
 • seurakunnan viestinnän tehostamista