Seurakuntalaiset toiminnan ytimeen

Seurakuntalaisia tulisi Raamatusta nousevan yleisen pappeuden periaatteen mukaisesti varustaa ja tukea entistä enemmän lahjojensa mukaiseen toimintaan – sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kyse on tilan antamisesta ja seurakuntalaisten osaamisen ”hyödyntämisestä” toiminnan elävöittämiseksi ja keskinäisen yhteyden rakentamiseksi.

Kyse on myös välttämättömästätyöntekijäkeskeisen ajattelu- ja toimintamallin muutoksesta sen tosiasian edessä, että resurssien vähetessä ei työntekijöitä riitä joka lähtöön.