Seurakuntavaalit seurakunnan rakentamiseksi

Tämän kuun 20 päivänä pidettävät seurakuntavaalit ovat nimenomaan seurakuntavaalit, jossa seurakuntalaisella on mahdollisuus päästä antamaan äänensä mielestään kykenevimmälle ehdokkaalle seurakunnan rakentamiseen. Vaaleissa valitaan 39 henkilöä kirkkovaltuustoon, joka päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, rakennushankkeista, kirkollisverosta sekä virkojen perustamisesta. Keskeinen tehtävä on myös henkilövalinnat kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

Ensi vuoden alussa voimaan tulevan seurakunnan rakenneuudistuksen myötä syntyviin aluejohtokuntiin valittavilla on heti toimintakauden alussa ja pitempäänkin mielenkiintoisena ja vastuullisena haasteena uusien alueiden toiminnan muotouttaminen ja kehittäminen.

Uuteen rakennemalliin liittyy keskeisesti se, että alueille syntyy yhteensä 11 lähikirkkoaluetta moni-ilmeisen seurakuntaelämän perusyksiköksi. Sen toimintaa suunnittelee ja koordinoi vastuupappi yhdessä seurakuntalaisista koostuvan vastuuryhmän kanssa.

Tavoitteenamme on, että lähikirkkoalueista muodostuisi turvallisia, seurakuntalaisia kaikissa elämän tilanteissa tukevia yhteisöjä tässä monella tapaa haasteellisessa ajassamme. Keskeisessä asemassa tämän mahdollistumiseksi ovat seurakuntalaiset itse. On tärkeää, että heillä on tilaa mahdollisuuksiensa, omien lahjojensa ja taitojensa mukaisesti olla yhdessä työntekijöiden kanssa rakentamassa oman lähikirkkoalueensa näköistä toimintaa ja elämää.